top of page

Jak ověřit osobní údaje v prostředí s nulovou důvěrou

V dnešním digitálním světě, myšleno primárně v prostředí internetu, je stále důležitější potřeba bezpečných a spolehlivých metod sdílení osobních údajů. Ať už se jedná o ověření totožnosti, věku nebo odborné kvalifikace jednotlivce, podniky v různých odvětvích vyžadují důvěryhodný systém pro zpracování těchto citlivých informací. Jednou z možností je využití Verifiable Credentials (VCs). VCs se stalo mocným nástrojem, který nabízí bezpečnost i soukromí a zároveň umožňuje bezproblémové ověřování pověření. V tomto příspěvku na blogu se budeme zabývat VCs a porovnáme je s jinými metodami, jako je přihlašování prostřednictvím zprostředkovatelů, jako jsou Facebook a Google. Probereme také užitečné případy.


Verifiable Credentials: Bezpečné a decentralizované řešení


VCs jsou digitální reprezentace osobních údajů, certifikátů nebo kvalifikací, které jsou silně kryptograficky zabezpečené. Jsou založeny na otevřených standardech a jsou navrženy jako decentralizované, což znamená, že nejsou kontrolovány žádnou centrální autoritou. VCs nabízejí několik klíčových výhod:


Soukromí: VCs umožňují jednotlivcům udržet si kontrolu nad svými osobními údaji. Namísto sdílení skutečných pověření mohou jednotlivci předložit ověřitelné důkazy o vyžadovaných údajích, aniž by prozradili další zbytečné osobní údaje.


Bezpečnost: VCs používají kryptografii k zajištění pravosti a integrity osobních údajů. Díky tomu jsou odolné proti neoprávněné manipulaci a podvodům nebo padělání. Jednou z nejpokročilejších kryptografických metod, kterou používají Hyperledger AnonCreds, což je velmi moderní VCs technologie, je Zero Knowledge Proof (ZKP). ZKP umožňuje ověřit výrok, aniž by byly odhaleny jakékoli další informace nad rámec toho, co je nezbytné. V kontextu Verifiable Credentials ZKP zajišťuje, že vydávající autorita může prokázat pravost údajů, aniž by odhalila konkrétní údaje o identitě jednotlivce nebo jiné osobní informace. Tato kryptografická technika umožňuje provádět proces ověřování vysoce bezpečným způsobem, který zachovává soukromí. Využitím technologie Zero Knowledge Proof zajišťuje Hyperledger AnonCreds, že si jednotlivci mohou zachovat maximální soukromí a zároveň poskytnout důvěryhodné a ověřitelné pověření.


Interoperabilita: VCs jsou postaveny na otevřených standardech, takže jsou kompatibilní s různými systémy a platformami. To podporuje interoperabilitu a zamezuje vendor lock-in.


Srovnání ověřitelných pověření se zprostředkovatelskými metodami přihlašování


Metody přihlašování prostřednictvím zprostředkovatelů, jako je Facebook nebo Google, sice nabízejí pohodlí, ale mají určitá omezení, pokud jde o sdílení pověření. Zde je srovnání Verifiable Credentials s těmito metodami:


Vlastnictví a kontrola: U zprostředkovatelů se uživatelé často vzdávají kontroly nad svými údaji, protože tyto platformy shromažďují a ukládají osobní informace. Oproti tomu VCs umožňují jednotlivcům zachovat si vlastnictví a kontrolu nad vlastními osobními údaji a rozhodovat o tom, kdy a jak budou sdílena.


Ochrana soukromí a minimalizace údajů: Zprostředkovatelé mají tendenci shromažďovat značné množství uživatelských údajů pro cílenou reklamu a další účely. VCs naproti tomu využívají selektivní zveřejňování, které jednotlivcům umožňuje sdílet pouze nezbytné informace bez vystavení dalších osobních údajů.


Důvěra a bezpečnost: Zprostředkovatelé fungují jako ústřední autority a uchovávají pověření uživatelů, což z nich činí potenciální cíle pro narušení dat nebo neoprávněný přístup. VCs, které je decentralizované a kryptograficky zabezpečené, nabízí vyšší úroveň důvěryhodnosti a bezpečnosti.


Případ použití: Prokázání věku bez sdílení data narození a dalších osobních údajů


VCs nabízí praktické řešení pro prokázání věku bez nutnosti sdělovat citlivé informace, jako je datum narození, jméno. Zde je návod, jak to může fungovat.


Scénář: Noční klub chce ověřit věk svých návštěvníků, aniž by shromažďoval zbytečné osobní údaje.


Řešení: Pomocí VCs může jednotlivec získat digitální doklad z důvěryhodného zdroje, například z občanského průkazu vydaného vládou. Tyto údaje má uložené v elektronické peněžence. Doklad je kryptograficky podepsán a umožňuje vlastníkovi sdílet s klubem například jen skutečnost, že držitel je starší určitého věku a jeho fotografii pro vizuální identifikaci. Noční klub ověří věk a autentizuje fyzicky přítomného držitele dokladu, aniž by měl přístup k datu narození osoby nebo jejímu jménu. Tyto údaje vůbec nepotřebuje. Klub zároveň žádné informace neshromažďuje.


Výhody: Tento přístup respektuje soukromí osob tím, že minimalizuje vystavení údajů a zároveň splňuje požadavek nočního klubu na ověření věku. Snižuje také riziko krádeže identity nebo zneužití osobních údajů.


Verifiable Credentials poskytují spolehlivé řešení pro bezpečné sdílení osobních údajů, které zvyšuje ochranu soukromí. Ve srovnání se zprostředkovatelskými metodami nabízejí VCs větší kontrolu jednotlivce/držitele, soukromí a bezpečnost. Případy použití, jako je prokazování věku bez sdílení data narození a jména, ukazují univerzálnost a praktičnost VCs v různých odvětvích. Budete li se chtít dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat.
58 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page