top of page

Měřte investice do IT

Žijeme v době, kdy firmy zásadně zatěžují rostoucí náklady na energie, růst mezd a dalších vstupů. Většina majitelů hledá způsob jak přežít. Osekávání nákladů patří mezi jednu z cest. Řada majitelů si může říci, že snížením nákladů na IT, pozastavením investic o rok, o dva může ušetřit potřebné prostředky. Omezení investic je jistě cestou, ale musí být řešeno sofistikovanějším způsobem, než že si řeknu, škrtnu investice do oblastí, které přímo nesouvisí s hodnotovým řetězcem. To by bylo špatně. Tím správným přístupem je vyhodnocení investic na základě jejich ekonomického přínosu, jejich návratnosti. Dopředu si stanovit jednoznačná kvantitativní kritéria hodnocení investic a podle nich investice posuzovat. Tímto způsobem jsme schopni vyhodnotit, které investice by měly získat přednost před jinými a které zcela upozadit. Tento přístup by měl být samozřejmě aplikován v jakékoli době.


Měřitelnost investic do IT. Velké téma, které si žádá hlubší analýzu. Lze vůbec vyčíslit přínos IT? Odpověď je ano, ale hledání exaktní návratnosti, není lehká disciplína. Existuje řada informačních systémů, kde to není složité. Např. u IS zvaného ERP, neboli Enterprise Resource Planning, tedy systému pokrývajícího minimálně účetnictví, správu majetku, fakturaci, lze přínos změřit vcelku jednoduše. Firma musí vést účetnictví, fakturovat apod. a tudíž, kdyby tyto činnosti musela dělat "papírově", místo v informačním systému, tak lze spočítat vcelku s velkou přesností, kolik pracovníků by na to potřebovala, aby to byla schopna zvládnout ve státem požadovaných časech. U některých systémů je to složitější. Třeba investice do bezpečnosti. Zde je již potřeba počítat s mírou rizika a pravděpodobností, ztrátou možných zisků, ale také se ztrátou důvěry klientů, když např. dojde k úniku jejich dat apod. Výpočet je tedy komplikovanější, ale návratnost spočítat také lze. Vrátime li se tedy k původní otázce, zda lze vyčíslit přínos IT. Můžeme říci, že pro každou oblast IT, pro každý informační systém to lze. Navíc a to je hlavní poselství tohoto příspěvku, počítat návratnost až po investici je pozdě a nechat ji počítat dodavatele IS je hloupost. Při posuzování investic do IT je výhodné použít nezávislé firmy, jako AP Consulting, které vám ušetří spoustu zbytečně vynaložených prostředků. Neváhejte se na nás obrátit.


36 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page