top of page
Face

Unlocking Your Business Potential with Our Expertise

Náš tým profesionálů vám pomůže uvolnit nevyužitý potenciál vašeho podnikání. Pod naším vedením můžete objevit nové příležitosti a posunout své podnikatelské úsilí na vyšší úroveň.

Pomáháme firmám modernizovat jejich podnikání a zlepšovat zisk pomocí nejmodernějších IT technologií. Úzce spolupracujeme s našimi klienty na identifikaci příležitostí pro růst založený na využití technologií a poskytujeme odborné poradenství v oblastech, jako je digitální transformace, umělá inteligence, blockchain, cloud computing, automatizace a analýza dat. Zaměřujeme se na návrh použitelných a praktických řešení a snažíme se našim klientům zajistit úspěch v dnešním rychle se vyvíjejícím technologickém světě.​

Co nabízíme

Naše služby jsou postaveny na více jak dvaceti letech zkušeností v oblasti poradenství se zaváděním informačních technologií v mnoha odvětvích. Rozumíme dobře klientovu byznysu a v kombinaci se znalostí IT trendů současnosti dokážeme posoudit, které nové technologie mu mohou přinést významnou konkurenční výhodu. Tuto výhodu je pak schopen kapitalizovat. A co je klíčové? Žádné technologie sami nedodáváme, netlačíme tak klienta směrem, který vyhovuje především nám. Naše poradenství je technologicky neutrální. Naše odměna je závislá na klientovu úspěchu. 

Business Meeting

Evaluační analýza

Posouzení stávajícího stavu & návrh řešení

Analýza současného stavu zmapuje nasazení a využití existujících IT systémů. Pro návrh řešení jsou v kontextu klientova byznysu rozpracovány oblasti, kde má význam uvažovat o využití nových IT technologií. Pro zvýšení dynamiky interakce klient - konzultant používáme vlastní metodiku.

Brainstorming

Firemní strategie

Získejte konkurenční výhodu

Díky rokům zkušeností s management consultingem jsme schopni pro klienta transformovat výstupy z evaluační analýzy přímo do firemní strategie. Výstupem pak je upravená firemní strategie, která již plně reflektuje možnosti využití moderních technologických trendů, jako je např. uplatnění LLM AI modelů, typu ChatGPT. Jsme samozřejmě schopni pomoci s rozpracováním firemní strategie do jednotlivých akčních plánů tak, aby strategie nezůstala jen na papíře.

Business Meeting

Vývoj nových produktů

Nechte svůj byznys růst

Svým klientům nabízíme poradenství s vytvářením nových produktů a služeb, které mohou vzniknout díky zavedení moderních IT technologií. Typicky se jedná o nové služby, které klient může nabídnout svým zákazníkům a generovat tak vyšší tržby. Pro návrh produktů používáme osvědčenou metodiku Design Thinking rozšířenou o Contextmapping. Pomůžeme zpracovat také Business case s detailní evaluací všech tvrdých dat tak, abychom klientovi umožnili kvalifikované rozhodnutí.

bottom of page