top of page

Ušetřete na provozu IT díky cloudové strategii

Nejsme sice schopni nikomu předem garantovat, že ušetří na nákladech na IT díky cloudu, to by od nás bylo více než nesolidní. Díky naší metodice pro Cloudovou strategii ale můžete zjistit, co využití cloudových služeb přinese pro vaši firmu a to nejen v oblasti nákladů.


Nejdříve si řekněme, co to je cloud. Pro jednoduchost vysvětlení, jeden názorný příklad. Každá firma má webové stránky, pravděpodobně také s redakčním systémem pro jejich správu a přijde jim samozřejmé, že tyto stránky běží na serverech nějaké jiné firmy, kde jich virtuálně mohou běžet třeba stovky na jednom fyzickém serveru. Takovéto hostované služby jsou tady již přes dvacet let a byly předobrazem toho, čemu dnes můžeme říkat cloudové služby. Služby, kdy vaše firma nemá vlastní servery, na kterých běží jednotlivé aplikace jako: účetnictví, správa majetku, skladové hospodářství, fakturace, tedy něco čemu se říká ERP, případně nějaký systém pro správu a management obchodních případů, tedy CRM, mailové servery, databázové servery apod., ale všechny tyto systémy poskytuje jako službu poskytovatel cloudu. Nemusíte tedy investovat do IT investiční prostředky, ale platíte si formou měsíční platby pouze požadovaný výkon infrastruktury a k tomu příslušné aplikace. Navíc si můžete zvolit způsob zálohování dat, úroveň zabezpečení, garanci dostupnosti služeb a řadu dalších parametrů ve škálovatelné nabídce. Navíc si můžete na několik hodin v měsíci nechat zvýšit výpočetní výkon, třeba když děláte uzávěrku nebo počítáte mzdy. Do cloudu lze samozřejmě přenést jak existující aplikace, tak v něm přímo vyvinout aplikace nové. Cloud je s IT něco podobného, jako když potřebujete elektřinu, ale nepostavíte si až na vyjímky vlastní elektrárnu a nakoupíte si ji u výrobce nebo obchodníka.


Nebudeme v tomto článku zacházet do detailů typu, že cloudové služby lze kombinovat s on premise řešeními v hybridním cloudu, že můžete provozovat různé části systémů u různých cloudových poskytovatelů tzv. multicloud strategie nebo, že existují privátní cloudy apod. To jsou věci zajímavé pro velké podniky, které k těmto řešením mají nějaký důvod. Naše metodika pro tvorbu Cloudové strategie se soustředí na firmy, které mají 50-200 zaměstnanců, na IT mají maximálně 2-3 lidi a řadu věcí řeší externími dodavateli. Většina těchto firem totiž může z přesunu do cloudu velmi rychle profitovat, jestliže k této systémové změně přistoupí správným způsobem. Způsobem, kdy dopředu přesně ví, jaké kroky musí udělat. Něco jako taková na míru dělaná kuchařka.


AP Consulting připravil metodiku pro posouzení využití cloudových služeb pro malé až středně velké firmy. Metodika má dva základní pilíře:

 • Analýza stávajících IT systémů v multikriteriální matici, tedy:

  • jaké procesy/agendy jednotlivé systémy podporují

  • kdo je vytvořil a jak jsou provozovány

  • využívá se standardní balíkový software nebo jak jsou aplikace napsány (programovací jazyk, použité aplikační servery)

  • jaké se s nimi pojí veškeré náklady

  • na jaké běží infrastruktuře (HW, operační systémy, databáze)

  • jak je zajištěna správa uživatelů a zabezpečení


 • Popis business potřeb zákazníka a porozumění vývoje těchto potřeb v budoucnosti v horizontu 3-5 let

Na základě toho, čemu říkáme mapování, jsme pak schopni vytvořit Cloudovou strategii pro daného zákazníka a navrhnout konkrétní roadmapu pro její zavedení.


Chcete li tedy zjistit, jak ušetřit na provozu IT zavedením cloudových služeb, tak nás neváhejte kontaktovat a vyžádejte si informativní telefonický rozhovor v délce trvání 15-20 minut.

18 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page