top of page

Vytvořte pro své klienty novou službu s využitím IT technologií

Obchodní zkušenost, nejen naše, nám říká, prodat něco stávajícímu zákazníkovi je jednodušší, než přesvědčit zákazníka nového. Tento up selling, kterýžto termín se občas používá je cestou, jak maximalizovat příjem z existujících zákazníků. Otázkou vždy je, co nového jim prodat. V tomto příspěvku se chceme věnovat právě této otázce.


Vytvořit nový produkt, případně službu, není triviální záležitost. Na začátku musí být nějaká idea, co by tento nový produkt/služba měl řešit, tedy jakou hodnotu by pro zákazníka měl vytvářet. Kdo je ten zákazník. Pak je to hodně o zkoumání zákazníkových potřeb, analýze trhu s možnou existující konkurencí, vytvořením marketingového strategie atd., atd.


My chceme v tomto příspěvku představit trochu jiný způsob myšlení, kdy ke stávajícímu produktu jste schopni nabalit nějaký add on, jehož hezky česky řečeno enablerem jsou IT technologie. Uveďme si konkrétní příklad. Prodáváte produkt, kde je pro zákazníka životně důležité, aby správně fungoval, neboť je součástí výrobního procesu. Pakliže je tento produkt alespoň nějakým způsobem elektronicky nastavitelný a diagnostikovatelný, můžete jako součást svého servisu nabízet vzdálený monitoring, tedy to, že jste vzdáleně bez přítomnosti vašeho technika na místě schopni zjišťovat funkční parametry daného zařízení a také je měnit. Internet je v tomto případě enablerem této služby, kterou klientovi prodáváte jako vzdálený monitoring. Tento příklad je samozřejmě již trochu vousatý neboť možnosti vzdáleného monitoringu s využitím internetu jsou tady s námi již mnoho let.


Podíváme li se do současnosti, můžeme uvést několik technologií, které vám mohou umožnit vytvořit něco nového, co se klientům dá prodat navíc. Jednou z technologií, která tyto předpoklady splňuje, jsou AI "poháněné" komunikační asistenty. AI používané pro syntézu jazyka dosáhlo v posledních málo letech úrovně, že se již rychle šíří do komerčních aplikací. Všude, kde chcete nahradit rutinní komunikaci s klienty, zjišťování informací z interních informačních systémů typu: dotazy na dlužné vyúčtování, datum splatnosti faktur, zůstatek na účtu apod. jsou postupně řešeny komunikačními asistenty, kteří dotazům skutečně v daném jazyce rozumí, většinou rozumí mnoha jazykům, a jsou tak schopni s člověkem komunikovat např. přes telefon. Říkáte si, to jsou ale zatím jen marketingové nástroje, kde je ta služba, co lze klientovi prodat navíc. Představte si, že máte výrobek, který jako rozhraní pro komunikaci s člověkem používá dotykový display, nebo jen tlačítka, klávesnici apod. Využití přirozené hlasové komunikace pro obsluhu zařízení posouvá interakci na zcela novou kvalitativní úroveň a není to v dnešní době již nic neřešitelného. Toto komunikační rozhraní je nová vlastnost, kterou lze klientovi prodat. Je řada provozů, kde lidé potřebují při práci obě ruce volné a již jen možnost hlasové interakce s nějakým zařízením šetří spoustu času. Samozřejmě rozšířit nějaké zařízení o komunikačního asistenta vyžaduje nějakou investici do vývoje, ale jde to.


Půjdeme li k něčemu jednoduššímu než umělá inteligence. Řada výrobků produkuje množství provozních dat. Tato data jsou využita pouze při návštěvě např. servisního technika v případě problémů. Proč tato data nevyužít a nenabídnout zákazníkovi na základě jejich sběru a vyhodnocení další služby. Řeknete si, to ale platí pouze u složitých výrobků obsahujících elektroniku. To je samozřejmě pravda pokud jde o to vlastní produkování dat. My ale doplněním výrobku, který je jakoby "hloupý" o různé typy senzorů můžeme sbírat velmi jednoduchá data. Díky enormnímu rozvoji mobilních technologií se neskutečně zlevnila výroba řady senzorů, které se využívají v chytrých telefonech. Ať jsou to akcelerometry, snímače tlaku, teploty aj. Tyto senzory doplněné o jednoduché zařízení dokáží za minimálních nákladů vzdáleně přenášet malinké kousky dat o teplotě o tom kolikrát někdo s něčím hnul nebo kolik kilogramů do něčeho naložil, jaké to bylo vystaveno teplotě apod. Této technologii se říká IoT, tedy Internet of Things a spolu s analýzou získaných informací může vytvářet nové prodejní příležitosti. Vy takto sbíraná data jste totiž schopni nejen využít např. pro prediktivní servis, ale poskytnout je také s nějakým vyhodnocením, nejlépe v mobilní aplikaci svému klientovi. A za tuto službu si můžete říci další peníze, neboť pro vašeho klienta tyto informace mají hodnotu.


Na dvou příkladech jsme si ukázali inovativní uvažování při využití moderních IT technologií pro rozvoj vlastních výrobků. Budete li se chtít také zamyslet jak, vězte, že na to nejste sami. Obrátíte li se na nás, mohu vám garantovat, že téměř pro každý výrobek jsme schopni najít, jak kolem něj rozvinout další služby se zajímavým obchodním potenciálem.

28 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page